Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek --- --- Bibliotekarie

Namn:Göran Schelin
E-post:Bibliotek --- --- Biblioteksassistent

Namn:Kajsa Landin
E-post:
Telefon: 040-6658642Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekschef

Namn:Sara Kjellberg
E-post:
Telefon: 040-6657584Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Avdelningschef

Namn:Emma Nolin
E-post:
Telefon: 040-6657730
Mobil: 0707-859582Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliometriker

Namn:Hampus Rabow
E-post:
Telefon: 040-6657516Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Jacob Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658361Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Lotti Dorthé
E-post:
Telefon: 040-6658621Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Madeleine Dutoit
E-post:Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Per Egevad
E-post:
Telefon: 040-6657202Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Charlotte Hertzberg
E-post:
Telefon: 040-6658131Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Mari Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657256Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Tobias Johansson
E-post:
Telefon: 040-665 83 87Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Linda Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657507Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Aron Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-6658641Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Helena Rydberg
E-post:
Telefon: 040-6657582Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Karin Sedvall
E-post:
Telefon: 040-6657813Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Helena Stjernberg
E-post:
Telefon: 0406657939Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Anneli Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657495Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Leif Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658398Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Pablo Tapia Lagunas
E-post:
Telefon: 040-6657897Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Ola Tengstam
E-post:
Telefon: 040-6657334Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Linda Trygg
E-post:
Telefon: 040-6657519Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Lena Wennerholm
E-post:
Telefon: 040-6657246Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Jenny Widmark
E-post:
Telefon: 040-6658594Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie, 1:e

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-6657101Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Jonas Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657603Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- ---

Namn:Alma Zackrisson
E-post:Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Avdelningschef

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Elisabeth Bergenäs
E-post:
Telefon: 040-6657726Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Maria Brandström
E-post:
Telefon: 040-6658390Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Kristina Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657116Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Lisa Farare
E-post:
Telefon: 040-6657020Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Pernilla Fröjdh
E-post:
Telefon: 040-6657204Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Maria Gullberg
E-post:
Telefon: 040-665 76 76Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Pär Harald Hyberg
E-post:
Telefon: 040-6657496Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Annika Lewrén
E-post:
Telefon: 040-6658106Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Ib Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6658253Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Karin Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658120Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Jenny Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6658719Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Ulrika Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6658595Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Annsofie Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657518Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Carina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657494Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Helen Rasmussen
E-post:
Telefon: 040-6658305Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Markus Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657480Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Eva Tornbjer
E-post:
Telefon: 040-6657203Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Martina Vall
E-post:
Telefon: 040-6657298Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Jessica Zaar
E-post:
Telefon: 040-6657987Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie, 1:e

Namn:Lotta Wogensen
E-post:
Telefon: 040-6658393Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Åsa Tosting
E-post:
Telefon: 040-6657543Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Lena Åhlin
E-post:
Telefon: 040-6657138Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Ulla Isabel Wolfe
E-post:
Telefon: 040-6657299