Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Avdelningschef

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Elisabeth Bergenäs
E-post:
Telefon: 040-6657726Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Maria Brandström
E-post:
Telefon: 040-6658390Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Kristina Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657116Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Lisa Farare
E-post:
Telefon: 040-6657020Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Pernilla Fröjdh
E-post:
Telefon: 040-6657204Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Maria Gullberg
E-post:
Telefon: 040-665 76 76Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Pär Harald Hyberg
E-post:
Telefon: 040-6657496Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Annika Lewrén
E-post:
Telefon: 040-6658106Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Ib Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6658253Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Karin Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658120Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Jenny Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6658719Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Ulrika Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6658595Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Annsofie Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657518Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Carina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657494Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Helen Rasmussen
E-post:
Telefon: 040-6658305Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Markus Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657480Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Eva Tornbjer
E-post:
Telefon: 040-6657203Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Martina Vall
E-post:
Telefon: 040-6657298Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie

Namn:Jessica Zaar
E-post:
Telefon: 040-6657987Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie, 1:e

Namn:Lotta Wogensen
E-post:
Telefon: 040-6658393Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Biblioteksassistent

Namn:Åsa Tosting
E-post:
Telefon: 040-6657543Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Biblioteksassistent

Namn:Lena Åhlin
E-post:
Telefon: 040-6657138Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Ulla Isabel Wolfe
E-post:
Telefon: 040-6657299