Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Avdelningschef

Namn:Emma Nolin
E-post:
Telefon: 040-6657730
Mobil: 0707-859582Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliometriker

Namn:Hampus Rabow
E-post:
Telefon: 040-6657516Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Jacob Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658361Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Lotti Dorthé
E-post:
Telefon: 040-6658621Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Madeleine Dutoit
E-post:Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Per Egevad
E-post:
Telefon: 040-6657202Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Charlotte Hertzberg
E-post:
Telefon: 040-6658131Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Mari Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657256Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Tobias Johansson
E-post:
Telefon: 040-665 83 87Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Linda Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657507Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Aron Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-6658641Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Helena Rydberg
E-post:
Telefon: 040-6657582Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Karin Sedvall
E-post:
Telefon: 040-6657813Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Helena Stjernberg
E-post:
Telefon: 0406657939Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Anneli Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657495Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Leif Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658398Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Pablo Tapia Lagunas
E-post:
Telefon: 040-6657897Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Ola Tengstam
E-post:
Telefon: 040-6657334Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Linda Trygg
E-post:
Telefon: 040-6657519Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Lena Wennerholm
E-post:
Telefon: 040-6657246Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie

Namn:Jenny Widmark
E-post:
Telefon: 040-6658594Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie, 1:e

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-6657101Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Jonas Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657603