Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Kjellberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekschef

Namn:Sara Kjellberg
E-post:
Telefon: 040-6657584