Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kajsa Landin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Medier och vetenskaplig publicering Biblioteksassistent

Namn:Kajsa Landin
E-post:
Telefon: 040-6658642