Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa Stenberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Avdelningschef

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304