Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Alexandra Forsberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

GEMENSAMT VERKSAMHETSSTÖD Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie

Namn:Alexandra Forsberg
E-post:
Telefon: 040-6658211