Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Karin Thimgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Enhetschef

Namn:Anna-Karin Thimgren
E-post:
Telefon: 040-665 7814