Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Christel Abrahamsson
E-post:
Telefon: 040-6658179



Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Valentina Adzievski
E-post:
Telefon: 040-6657800



Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Aneta Borisova
E-post:



Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Åsa Tapani
E-post:
Telefon: 040-6657459



Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Mattis Telin-Örnblom
E-post: