Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Chef för Facility Service

Namn:Per Bjurnemark
E-post:
Telefon: 040-6657007Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Fastighetsförvaltare

Namn:Beata Ottosson
E-post:
Telefon: 040-6657687Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent

Namn:Malin Ekman
E-post:
Telefon: 040-6657438