Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Corina Filipescu
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Globala politiska studier --- Universitetslektor

Namn:Corina Filipescu
E-post: