Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kasem Chahrour
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur Chef

Namn:Kasem Chahrour
E-post:
Mobil: 0728-865251