Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Torleif Moe
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur IT-tekniker

Namn:Torleif Moe
E-post:
Telefon: 040-6658267