Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monzer El Dakkak
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service Systemingenjör

Namn:Monzer El Dakkak
E-post:
Telefon: 040-6657717