Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Mc Glinn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Studieadministratör

Namn:Malin Mc Glinn
E-post:
Telefon: 040-6658691