Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Martin Gagner
E-post:
Telefon: 040-6657739Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Viktoria Klingenfors
E-post:
Telefon: 040-6657701Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Martin Reissner
E-post:
Telefon: 040-6657266