Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Smitt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Informationsansvarig

Namn:Helena Smitt
E-post:
Telefon: 040-6658062