Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Ellen Albertsdottir
E-post:
Telefon: 040 665 80 82Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Adrian Grist
E-post:
Telefon: 040-6657574Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Magnus Jando
E-post:
Telefon: 040-6658197Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Carolin Lind
E-post:
Telefon: 040-6657889
Mobil: +46727022973Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Charlotte Orban
E-post:
Telefon: 040-6657702Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör

Namn:Isabel Zavalia Wästlund
E-post: