Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör

Namn:Ingrid Alexandersson
E-post:
Telefon: 040-6658360Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör

Namn:Kristina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657610