Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Alexandersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör

Namn:Ingrid Alexandersson
E-post: