Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Reissner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Martin Gagner
E-post:
Telefon: 040-6657739Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Martin Reissner
E-post:
Telefon: 040-6657266