Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jörgen Ivarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningsledare

Namn:Jörgen Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657612Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningsledare

Namn:Jörgen Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657612