Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivadminsitratör

Namn:Monica Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657728Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Tomas Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657733Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Johan Norming
E-post:
Telefon: 040-6658364Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Avdelningschef

Namn:Paula Pragert
E-post:
Telefon: 040-6657111Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Huvudarkivarie

Namn:Hanna Höie
E-post:
Telefon: 040-6658391Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Huvudregistrator

Namn:Anette Persson
E-post:
Telefon: 040-6658069Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Jämställdhetsstrateg

Namn:Cristina Liljeroth
E-post:
Telefon: 040-6657559Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Ledningssekreterare

Namn:Helena Bogazzi
E-post:
Telefon: 040-6657424Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Ledningssekreterare

Namn:Anita Braun
E-post:
Telefon: 040-6658684Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Registrator

Namn:Malin Norrby
E-post:
Telefon: 040-6657055Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Utvecklingsstrateg

Namn:Madeleine Persson
E-post:
Telefon: 040-6658262