Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helene Setterberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Funktionsnedsättning, stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Helene Setterberg
E-post:
Telefon: 040-6657092