Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Therese Löfgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Bostadsadministratör

Namn:Therese Löfgren
E-post:
Telefon: 040-6658041