Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jessica Wastring
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-6657333