Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Fjellström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Enhetschef

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296