Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Bäckström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Projektledare

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658135