Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Administrativ handläggare

Namn:Solveig-Karin Erdal
E-post:
Telefon: 040-6657258Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Administrativ handläggare

Namn:Anders Kärrman
E-post:
Telefon: 040-6657324Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Forskningshandläggare

Namn:Susanne Lundborg
E-post:
Telefon: 040-6657645Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Högskoleadministratör

Namn:Kristina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657610Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Högskolesekreterare

Namn:Bodil Sterner
E-post:
Telefon: 040-6657620Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Utbildningshandläggare

Namn:Martin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657805Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Utbildningskoordinator

Namn:Viktoria Klingenfors
E-post:
Telefon: 040-6657701