Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Kommunikatör

Namn:Erika Augustinsson
E-post:
Telefon: 040-6658685Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Kommunikatör

Namn:Maria Collings
E-post:
Telefon: 040-6658013Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Affärsutvecklare

Namn:Joa Falke
E-post:
Telefon: 040-6658274Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Affärsutvecklare

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Alumnikoordinator

Namn:Magnus Lindqvist
E-post:
Telefon: 040-6657017Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chef

Namn:Kristina Josefson
E-post:
Telefon: 040-6658651Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chefscontroller

Namn:Carl Henrik Bonde
E-post:
Telefon: 040-6657281Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- EU-handläggare

Namn:Rebecka Kucer Wallin
E-post:
Telefon: 040-6657093Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Johan Alling
E-post:
Telefon: 040-6658132Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Natalija Buza-Vidas
E-post:
Telefon: 040-6657094Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Maria Dahlberg
E-post:
Telefon: 040-6657163Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Carolina Jonsson Malm
E-post:
Telefon: 040-6658188Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Martin Lund
E-post:
Mobil: +46700831477Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare

Namn:Christian Stråhlman
E-post:
Telefon: 040-6657137Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningskoordinator

Namn:Peter Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657005Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningskoordinator

Namn:Elisabet Sundewall Thorén
E-post:
Telefon: 040-6658198Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Fundraiser

Namn:Maria Vidakovic
E-post:
Telefon: 040-665 70 26Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Anna-Karin Alm
E-post:
Telefon: 040-6657066Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Therése Nordström
E-post:
Telefon: 040-6657663Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Clara Norell
E-post:
Telefon: 040-6657671Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Jurist

Namn:Hans Jonsson
E-post:
Telefon: 040-6657140Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Jurist

Namn:Henrik Wiebe
E-post:
Telefon: 040-665 78 01
Mobil: 0707-40 19 46Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator

Namn:Karolina Rosenqvist
E-post:
Telefon: 040-6657363Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator

Namn:Jens Sjölander
E-post:
Telefon: 040-6658639Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator, uppdragsutbildning

Namn:Ulla Persson
E-post:
Telefon: 040-6658008Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Susanne Folestam
E-post:
Telefon: 040-6657151Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Birgitta Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657609Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Anna Sandell
E-post:
Telefon: 040-6657245Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Planeringskoordinator

Namn:Elisabet Hammaburg
E-post:
Telefon: 040-6658151Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-6658455Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Anna Bogeskär Brandt
E-post:
Telefon: 040-6658084Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Jeanette Persson
E-post:
Telefon: 040-6658405Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektledare

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Samverkanskoordinator

Namn:Daniel Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6657816Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Naser Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657649Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Utbildningshandläggare

Namn:Monika Patay
E-post:
Telefon: 040-6657146Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Utredare

Namn:Josef Chaib
E-post:
Telefon: 040-6657762Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Utvecklingsstrateg

Namn:Lars-Ingmar Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658456