Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Enhetschef

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Kommunikatör

Namn:Maria Collings
E-post:
Telefon: 040-6658013Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Emelie Dahlström
E-post:
Telefon: 040-6657234Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Timavlönad

Namn:Hanna Kviske
E-post: