Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hanna Sigsjö
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Enhetschef

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002