Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Cattermole
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet MAU Innovation Projektledare

Namn:Ulrika Cattermole
E-post: