Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Cowen Forssell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation Postdoktor

Namn:Rebecka Cowen Forssell
E-post:
Telefon: 040-6657536