Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åke Jansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Universitetsdirektör

Namn:Susanne Wallmark
E-post:
Telefon: 040-6658710Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Utvecklingsstrateg

Namn:Åke Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657171