Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Slobodan Zdravkovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap Universitetslektor

Namn:Slobodan Zdravkovic
E-post:
Telefon: 040-6657936