Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jesper Fundberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Polisärt arbete gem o ledning Universitetslektor

Namn:Jesper Fundberg
E-post: