Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Klara Öberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Postdoktor

Namn:Klara Öberg
E-post:
Telefon: 040-6657512