Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetslektor

Namn:Charlotta Carlström
E-post:
Telefon: 040-6657318Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetslektor

Namn:Eva Elmerstig
E-post:
Telefon: 040-6657490Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetslektor

Namn:Marcus Herz
E-post:
Telefon: 040-6658761Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetslektor

Namn:Charlotta Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657439Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Universitetslektor

Namn:Torkel Richert
E-post:
Telefon: 040-6657963