Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Åsa Alftberg
E-post:
Telefon: 040-6657964Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Daniel Ankarloo
E-post:
Telefon: 040-6657928Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Elisabet Apelmo
E-post:
Telefon: 040-6657914Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Annelie Björkhagen Turesson
E-post:
Telefon: 040-6657412Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Martina Campart Cano
E-post:
Telefon: 040-6657482Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Margareta Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6657481Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Jonas Christensen
E-post:
Telefon: 040-6657406Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Irena Dychawy-Rosner
E-post:
Telefon: 040-6657520Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Hanna Egard
E-post:
Telefon: 040-6657466Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Magnus Englander
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Marie Engström Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6657955Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Torbjörn Friberg
E-post:
Telefon: 040-6657972Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Per Germundsson
E-post:
Telefon: 040-6657426Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Bengt Ingvad
E-post:
Telefon: 040-6657951Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Kent Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657001Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Ingela Kolfjord
E-post:
Telefon: 040-6657442Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Oskar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657815Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Susanna Lundberg
E-post:
Telefon: 040-6657370Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Maria Norstedt
E-post:
Telefon: 040-6657425Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Pernilla Ouis
E-post:
Telefon: 040-6657789Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Ingrid Runesson
E-post:
Telefon: 040-6657947Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetslektor

Namn:Charlotta Zettervall
E-post:
Telefon: 040-6657724