Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Professor

Namn:Ingrid Bolmsjö
E-post:
Telefon: 040-6657952Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Professor

Namn:Ewa Idvall
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Professor

Namn:Christine Kumlien
E-post:
Telefon: 040-6657430