Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Studierektor/Universitetslektor

Namn:Karin Persson
E-post:
Telefon: 040-6657384
Mobil: 0730-831463