Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Anna-Carin Aho
E-post:
Telefon: 040-6657599Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Helen Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658624Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Mari Campbell
E-post:
Telefon: 040-6657437Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Maria Eiman Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657909Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Lena Englund
E-post:
Telefon: 040-6657828Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Merita Fetahu Neziraj
E-post:
Telefon: 040-6657744Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Charlotte Gillrell
E-post:
Telefon: 040-6657904Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Aynur Günes
E-post:
Telefon: 040-6657868Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Britt Ivarsson Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657959Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Taghrid Jassim
E-post:
Telefon: 040-6657571Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Margareth Jeppsson
E-post:
Telefon: 040-6657444Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Gerd Monica Jonazon
E-post:
Telefon: 040-6657933Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Marianne Kisthinios
E-post:
Telefon: 040-6657918Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Cecilia Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657038Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Eva Mouginot
E-post:
Telefon: 040-6657289Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Emma Mårdhed
E-post:
Telefon: 040-665 76 43Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Mari-Louise Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657443Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Marie Ostrenius
E-post:
Telefon: 040-6657054Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Renmarker
E-post:
Telefon: 040-6657429Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Birgitta Rosengren-Reino
E-post:
Telefon: 040-6657991Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Miresa Seremeti
E-post:
Telefon: 040-6657066Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Katherine Webster
E-post:
Telefon: 040-6657461Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marie-Louise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123