Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marie-Louise Strand
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marie-Louise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123