Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Jensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap VFU-koordinator

Namn:Elin Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657795Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap VFU-koordinator

Namn:Linda Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657808