Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Amanuens

Namn:Linnea Schumacher Wieslander
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Bitr/vice prefekt/Studierektor/Universitetslektor

Namn:Marie Väfors Fritz
E-post:
Telefon: 040-6657829Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Susanne Egnell
E-post:
Mobil: 0706-643818Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Alexander Engström
E-post:
Telefon: 040-6658622Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Magda Johansson Worobiec
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Magda Johansson Worobiec
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Adam Jonsson
E-post:
Telefon: 040-6657871Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Linn Persson
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand

Namn:Simon Wallengren
E-post:
Telefon: 040-6658370Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Alberto Chrysoulakis
E-post:
Telefon: 040-6657718Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Alberto Chrysoulakis
E-post:
Telefon: 040-6657718Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Karl Kronkvist
E-post:
Telefon: 040-6658215Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Karl Kronkvist
E-post:
Telefon: 040-6658215Hälsa och samhälle Kriminologi --- Prefekt/Seniorprofessor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor

Namn:Robert Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657781Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor, kallad

Namn:Per-Olov Wikström
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Projektassistent

Namn:Josefin Nilsson
E-post:HÄLSA OCH SAMHÄLLE Kriminologi --- Universitetsadjunkt

Namn:Mika Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658400Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetsadjunkt

Namn:Erika Hedenrud
E-post:
Telefon: 040-6657715Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetsadjunkt

Namn:Sadia Shahid Khan
E-post:
Telefon: 040-6657854Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetsadjunkt

Namn:Zoran Vasiljevic
E-post:
Telefon: 040-6658693Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Andreas Anderberg
E-post:
Telefon: 040-6657839Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Claes Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657905Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Manne Gerell
E-post:
Telefon: 040-6658125Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Anna-Karin Ivert
E-post:
Telefon: 040-6657647Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:My Lilja
E-post:
Telefon: 040-6657104Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Caroline Mellgren
E-post:
Telefon: 040-6657941Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Kim Moeller
E-post:
Telefon: 040-6657998Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Carlo Pinnetti
E-post:
Telefon: 040-6658696Hälsa och samhälle Kriminologi --- Universitetslektor

Namn:Klara Svalin
E-post:
Telefon: 040-6657786