Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Linda Bondesson
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Jan Peter Fredriksson
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Ann-Charlotte Gillander
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Jesper Hallgren
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Carsten Holm
E-post:
Telefon: 0733483254



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Per Ingvarsson
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Lars Stefan Lust
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:David Malmsten
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Strandberg Martin
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Ulf Petersson
E-post:



Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare

Namn:Astrid Righult
E-post: