Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katja Lundquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Projektkoordinator

Namn:Katja Lundquist
E-post:
Telefon: 040-6657697