Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Universitetsadjunkt

Namn:Joakim Ingrell
E-post:
Telefon: 040-6658509Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Universitetsadjunkt

Namn:Linda Rasmussen
E-post:
Telefon: 040-6658392Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Universitetsadjunkt

Namn:Anna-Karin von Schoultz
E-post:
Telefon: 040-6657257