Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Karin Ingvarsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657576Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Doktorand

Namn:Kristina Edman
E-post:
Telefon: 040-6657836Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Doktorand

Namn:Harald Gegner
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Professor, biträdande

Namn:Magnus Englander
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Studierektor/Universitetsadjunkt

Namn:Åse Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6657949Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Frans af Malmborg
E-post:
Telefon: 040-6657887Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Oscar Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657896Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Désirée Annvir
E-post:
Telefon: 040-6657008Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Mette Bergman
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Mikael Boregren
E-post:
Telefon: 040-6657637Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Tina Eriksson Sjöö
E-post:
Telefon: 040-6657474Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Margareta Fehland
E-post:
Telefon: 040-6657598Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Madeleine Flink
E-post:
Telefon: 040-6657387Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Agneta Folkesson
E-post:
Telefon: 040-6657680Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Hans Halberg
E-post:
Telefon: 040-6657471Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Agneta Hedblom
E-post:
Telefon: 040-6657833Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Johanna Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657022Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Svante Lingärde
E-post:
Telefon: 040-6657965Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Jack Lukkerz
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Ingela Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657260Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Katarina Möllerberg
E-post:
Telefon: 040-6658522Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Johan Nordgren
E-post:
Telefon: 040-6658723Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Frans Oddner
E-post:
Telefon: 040-6657874Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Annika Ohlson
E-post:
Telefon: 040-6657953Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:José Pacheco
E-post:
Telefon: 040-6657190Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Ida Runge
E-post:
Telefon: 040-6657764Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Jari Ström
E-post:
Telefon: 040-6657913Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt

Namn:Matilda Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657855Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Åsa Alftberg
E-post:
Telefon: 040-6657964Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Catrine Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658577Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Daniel Ankarloo
E-post:
Telefon: 040-6657928Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Elisabet Apelmo
E-post:
Telefon: 040-6657914Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Annelie Björkhagen Turesson
E-post:
Telefon: 040-6657412Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Martina Campart Cano
E-post:
Telefon: 040-6657482Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Aje Carlbom
E-post:
Telefon: 040-6657906Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Margareta Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6657481Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Jonas Christensen
E-post:
Telefon: 040-6657406Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Hanna Egard
E-post:
Telefon: 040-6657466Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Marie Engström Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6657955Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Torbjörn Friberg
E-post:
Telefon: 040-6657972Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Per Germundsson
E-post:
Telefon: 040-6657426Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Bengt Ingvad
E-post:
Telefon: 040-6657951Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Mon Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657232Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Kent Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657001Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Ingela Kolfjord
E-post:
Telefon: 040-6657442Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Oskar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657815Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Linda Lill
E-post:
Telefon: 040-6657773Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Susanna Lundberg
E-post:
Telefon: 040-6657370Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Camilla Nordgren
E-post:
Telefon: 040-6657449Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Maria Norstedt
E-post:
Telefon: 040-6657425Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Pernilla Ouis
E-post:
Telefon: 040-6657789Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Ingrid Runesson
E-post:
Telefon: 040-6657947Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor

Namn:Charlotta Zettervall
E-post:
Telefon: 040-6657724Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Vanna Nordling
E-post:
Telefon: 040-6657540Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Johanna Sixtensson
E-post:
Telefon: 040-6657329Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Michael Wallengren Lynch
E-post:
Telefon: 040-6657837