Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Johan Fhager
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Mia Hylén
E-post:
Telefon: 040-6657641Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Helena Larsson
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Cecilia Lindsjö
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Rathi Ramji
E-post:
Telefon: 040 6657166Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand

Namn:Rebecka Striberger
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Michael Hansen
E-post:
Mobil: 040-6657125Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Michael Hansen
E-post:
Mobil: 040-6657125Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Annica Rosvall
E-post:
Telefon: 040-6657035Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Annica Rosvall
E-post:
Telefon: 040-6657035Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Marie Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6657944Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Marie Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6657944Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Frida Westerdahl
E-post:
Telefon: 040-6657033Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Frida Westerdahl
E-post:
Telefon: 040-6657033Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ingrid Bolmsjö
E-post:
Telefon: 040-6657952Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ami Hommel
E-post:
Telefon: 040-6657996Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ewa Idvall
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Christine Kumlien
E-post:
Telefon: 040-6657430Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Karin Persson
E-post:
Telefon: 040-6657384
Mobil: 0730-831463Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Anna-Carin Aho
E-post:
Telefon: 040-6657599Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Helen Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658624Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Mari Campbell
E-post:
Telefon: 040-6657437Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Elin Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657795Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Sara Duerlund
E-post:
Telefon: 040-6658217Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Maria Eiman Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657909Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Merita Fetahu Neziraj
E-post:
Telefon: 040-6657744Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Merita Fetahu Neziraj
E-post:
Telefon: 040-6657744Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Charlotte Gillrell
E-post:
Telefon: 040-6657904Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Aynur Günes
E-post:
Telefon: 040-6657868Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Britt Ivarsson Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657959Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Taghrid Jassim
E-post:
Telefon: 040-6657571Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Linda Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657808Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Margareth Jeppsson
E-post:
Telefon: 040-6657444Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Gerd Monica Jonazon
E-post:
Telefon: 040-6657933Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Marianne Kisthinios
E-post:
Telefon: 040-6657918Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Andreas Leibenhagen
E-post:
Telefon: 040-6657999Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Cecilia Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657038Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Eva Mouginot
E-post:
Telefon: 040-6657289Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Emma Mårdhed
E-post:
Telefon: 040-665 76 43Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Mari-Louise Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657443Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Marie Ostrenius
E-post:
Telefon: 040-6657054Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Renmarker
E-post:
Telefon: 040-6657429Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Birgitta Rosengren-Reino
E-post:
Telefon: 040-6657991Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Monica Scharfenort
E-post:
Telefon: 040-6658145Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Miresa Seremeti
E-post:
Telefon: 040-6657066Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Katherine Webster
E-post:
Telefon: 040-6657461Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marie-Louise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Magdalena Annersten Gershater
E-post:
Telefon: 040-6657402Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Malin Axelsson
E-post:
Telefon: 040-6657960Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Gunilla Borglin
E-post:
Telefon: 040-6657087Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Elisabeth Carlson
E-post:
Telefon: 040-6657451Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Hafrún Finnbogadóttir
E-post:
Telefon: 040-6657465Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Peter Hellman
E-post:
Telefon: 040-6657405Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Marie Holst
E-post:
Telefon: 040-6657976Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Gabriella Isma
E-post:
Telefon: 040-6657907Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Elisabeth Mangrio
E-post:
Telefon: 040-6657657Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Kent-Inge Perseius
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Margareta Rämgård
E-post:
Telefon: 040-6657436Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Karin Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6657807Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Charlotta Sunnqvist
E-post:
Telefon: 040-6657628Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Kyriakos Theodoridis
E-post:
Telefon: 040-6657597Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Anne-Marie Wangel
E-post:
Telefon: 040-6657455Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Anne Wennick
E-post:
Telefon: 040-6657974Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor

Namn:Karin Örmon
E-post:
Telefon: 040-6657458Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor/Studierektor

Namn:Mariette Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657917Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Vicedekan/Universitetslektor

Namn:Christel Bahtsevani
E-post:
Telefon: 040-6657427